WYDARZENIA NA STOISKACH

7 marca 2020 (SOBOTA)

PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI EDUKACJI I NAUKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 12.00 Dyżur, konsultacje
2. 10.00 – 15.00 Wystawa działalności ODN w Kaliszu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 09.00 - 15.00 Konsultacje indywidualne:
12.00-13.00 – Wybór języka programowania do nauki programowania w szkole ponadpodstawowej
2. 10.00 - 10.30 Promocja wielkopolskiego konkursu Bitwa Warszawska 1920 Konkurs uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, tj. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
3. 10.30 - 11.30
12:00 - 13.00
Wystawa działalności CDN w Koninie
4. 12:00 - 14:00 Konsultacje: Nowatorstwo, Innowacje i eksperymenty pedagogicznej w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych

Książnica Pedagogiczna - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 14.30 - 16.00 Kaligrafia - warsztaty z kaligrafii.
Fotograficzne Puzzle: układanie (na czas) na ekranie laptopa puzzli przedstawiających postaci ze starych fotografii.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 11.00 - 13.00 Mini konkurs z użyciem aplikacji Kahoot.
Mini konkurs wiedzy o Lesznie (z użyciem plansz).
Teatrzyk Kamishibai.
Zabawa "Selfie z książką".
Warsztaty z tworzenia książki dotykowej.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 09.00 - 11.00 POP-UPY. Książki 3D – stała ekspozycja książek niezwyczajnych.
Rzeczywistość VR i AR w bibliotece (okulary VR).
Kostka Merge Cube.
Robot Photon.
Kreatywne warsztaty tworzenia zakładki do książki.
ABC sztuki w bibliotece (Agamograf, Magiczne obrazki, Taumatrop).

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 13.00 - 13.30 Joga z książką
Relaksacyjne zajęcia z wykorzystaniem jogi. Uczestnicy wykonają kilka typów pozycji, trzymając książkę różnymi częściami ciała.
2. 13.00 - 13.45 Warsztat tworzenia origami, przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami składania papieru w metodzie origami, udoskonalą swój warsztat pracy.
3. 13.00 - 14:30 Skrzynia rozmaitości
Uczestnicy wybierają ze skrzyni przedmiot, następnie wymieniają tytuł książki, z jakim kojarzy się rekwizyt.
4. 13.45 - 14.30 Kreatywne warsztaty tworzenia zakładek do książek

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 09.00 – 12.00 warsztat CNK "Zróbmy sobie pomoc naukową"
2. 10.00 – 16.00 Wystawa działalności ODN w Kaliszu
3. 10.00 – 18.00 Partner Regionalny Klubów Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik
4. 11.00 - 18.00 Doradztwo zawodowe
5. 13.00 – 13.30
15.00 - 15.30
16.00 - 16.30
Partner Regionalny Klubów Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 16.00 Stefan Zawodowiec- maskotka promocyjna Centrum oraz w między czasie konkurs „Selfie ze Stefanem”
2. 10.00 - 18.00 Regionalny Punkt Informacyjny. W ramach tego działania upowszechniamy informacje o programie Erasmus+ i innych programach realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
3. 10.00 - 12.30
12.30 - 15.00
16.00 - 17.00
Doradztwo zawodowe

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 10.30
11.00 - 14.00
14.30 - 18.00
Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego/diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych
2. 10.00 - 10.30
12.30 - 14.00
15.00 - 18.00
Promocja Platformy SIZ (System Informacji Zawodowej). Promocja kierunków kształcenia zawodowego również w systemie dualnym szkół ponadpodstawowych subregionu pilskiego. Barometr zawodów- prognoza zapotrzebowania na pracowników subregionu Północnej Wielkopolski.
3. 11.00 - 12.30
14.00 - 14.30
Zawodowa gra planszowa- zespołowa gra edukacyjna/Poznanie świata zawodów, kreowanie pozytywnego myślenia dotyczącego zawodów rzemieślniczych.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 18.00 Stoisko promocyjno-informacyjne
2. 10.30 - 12.30
12.30 - 14.00
Gra targowa w strefie pokazowej stoiska/ Wystąpienie Pani Dyrektor Doroty Kinal i rozstrzygnięcie konkursu
3. 14.00 - 18.00 Doradztwo zawodowe

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 12.00 Symulator starości „poczuj się w skórę osoby starszej” – demonstracja objawów wieku podeszłego
2. 12.00 - 14.00 Instruktaż higieny jamy ustnej

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 18.00 Kącik florystyczny