WYDARZENIA NA STOISKACH

6 marca 2020 (piątek)

PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI EDUKACJI I NAUKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 12.00 Dyżur, konsultacje
2. 10.00 – 15.00 Wystawa działalności ODN w Kaliszu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 14.00 Konsultacje indywidualne:
10.00 – 12.00 Ceremoniał szkolny
12.00 – 13.00 - Rekomendowane programy promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej:
Program „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Strażnicy uśmiechu” 13.00-14.00 – Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
2. 15.00 – 16.00 - Wystawa działalności CDN Konin
- Informacje o projekcie „ Pieśni o Polsce”. Projekt uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, tj. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 14.00 - 16.00 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Warsztaty i zabawy:
- kodowanie offline, układanie wież
- dyktanda graficzne, odkodowania i zakodowanie obrazków, sudoku
- kodowanie przy pomocy ozobotów, tworzenie tras, puzzle
- zabawy z robotem DOC
- warsztaty z teatrzykiem Kamishibai

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 16.00 - 16.15 Teatr kamishibai - Gdybym miał jedenaście kapeluszy
Uczestnicy zapoznają się z wierszem K. I. Gałczyńskiego „Gdybym miał jedenaście kapeluszy”, zaprezentowanym w formie teatru kamishibai w wersji maxi.
2. 16.20 - 16.50 Joga z książką
Relaksacyjne zajęcia z wykorzystaniem jogi. Uczestnicy wykonają kilka typów pozycji, trzymając książkę różnymi częściami ciała.
3. 16.00 - 17.15 Loteria targowa
Każdy, kto odwiedzi stoisko Biblioteki w dn. 6.03.2020 r. w godz. 16.00-17.00 otrzyma los, który uprawnia do udziału w losowaniu nagród. Rozstrzygnięcie nastąpi 6.03.2020 o godz. 17.15.
4. 16.00 - 17.00 Warsztat tworzenia origami, przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami składania papieru w metodzie origami, udoskonalą swój warsztat pracy.
5. 16.00 - 18.00 Skrzynia rozmaitości
Uczestnicy wybierają ze skrzyni przedmiot, następnie wymieniają tytuł książki, z jakim kojarzy się rekwizyt.
6. 17.00 - 18.00 Kreatywne warsztaty tworzenia zakładek do książek

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 13.30 Doradztwo zawodowe
2. 10.00 – 18.00 Wystawa działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
3. 10.00 – 18.00 Partner Regionalny Klubów Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik
4. 12.30 – 13.00
13.30 – 14.00
14.30 – 15.00
16.00 – 16.30
Pokaz Centrum Nauki Kopernik - Mobilne Pracownie Przyrodnicze

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 18.00 Stefan Zawodowiec- maskotka promocyjna Centrum oraz w między czasie konkurs „Selfie ze Stefanem”
2. 10.00 - 18.00 Regionalny Punkt Informacyjny. W ramach tego działania upowszechniamy informacje o programie Erasmus+ i innych programach realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
3. 10.00 - 12.30
13.30 - 15.00
16.00 - 18.00
Doradztwo zawodowe

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 13.30
14.30 - 17.00
Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego/diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych
2. 10.00 - 10.30
11.00 - 13.30
15.00 - 17.00
Promocja Platformy SIZ (System Informacji Zawodowej). Promocja kierunków kształcenia zawodowego również w systemie dualnym szkół ponadpodstawowych subregionu pilskiego. Barometr zawodów- prognoza zapotrzebowania na pracowników subregionu Północnej Wielkopolski.
3. 11.00 - 12.30
14.00 - 14.30
Zawodowa gra planszowa- zespołowa gra edukacyjna/Poznanie świata zawodów, kreowanie pozytywnego myślenia dotyczącego zawodów rzemieślniczych.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 18.00 Stoisko promocyjno-informacyjne
2. 10.30 - 12.30
12.30 - 14.00
Gra targowa w strefie pokazowej stoiska/ Wystąpienie Pani Marszałek Marzeny Wodzińskiej
i rozstrzygnięcie konkursu
3. 14.00 - 18.00 Doradztwo zawodowe

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 16.00 - analiza kolorystyczna ,,cztery pory roku” z użyciem ram i chust do stylizacji (technik usług kosmetycznych)
- udzielanie informacji na temat właściwości kosmetyków naturalnych, rozdawanie mydełek zainteresowanym uczestnikom targów (technik farmaceutyczny)
- pokaz prawidłowej higieny jamy ustnej, udzielanie porad i wskazówek (higienistka stomatologiczna)

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 18.00 Pokaz wykonania protezy zębowe
2. 15.00 – 18.00 Prezentacja, pokaz I pomocy oraz bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 18.00 Kącik florystyczny
2. 10.00 – 18.00 Cyfrowe quizy wiedzowe o zawodach