EDUKACJA I POMAGANIE

Zapraszamy nauczycieli i  zespoły uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Targach Edukacyjnych 2020 oraz aktywnego uczestnictwa w akcji charytatywnej pod hasłem:

Ścigamy się i pomagamy razem zbierając kilometry!

Logo

Celem akcji, w której kręcimy kilometry na rowerkach stacjonarnych  i zamieniamy je na pieniądze, jest zbiórka funduszy dla podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko  w Złotowie.

Miejsce - Targi  Edukacyjne Poznań  2020

Na zespoły uczniowskie czekają  pamiątkowe certyfikaty potwierdzające  udział w akcji.
Zapewniamy dobrą zabawę i sporo emocji.