WYDARZENIA NA STOISKACH

8 marca 2020 (NIEDZIELA)

PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI EDUKACJI I NAUKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 14.00 Wystawa działalności ODN w Kaliszu

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 11.30 - 14.00 POP-UPY. Książki 3D – stała ekspozycja książek niezwyczajnych.
Rzeczywistość VR i AR w bibliotece (okulary VR).
Kostka Merge Cube.
Robot Photon.
Kreatywne warsztaty tworzenia zakładki do książki.
ABC sztuki w bibliotece (Agamograf, Magiczne obrazki, Taumatrop).

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 09.00 - 11.30 Mini konkurs z użyciem aplikacji Kahoot.
Mini konkurs wiedzy o Lesznie (z użyciem plansz).
Teatrzyk Kamishibai.
Zabawa "Selfie z książką".
Warsztaty z tworzenia książki dotykowej.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 16.00 Doradztwo zawodowe
2. 10.00 - 16.00 Strefa pokazowa: W ramach potrzeb, selfie z ramkami, gra "EGO Talent", Mega kolorowanki

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 16.00 Stoisko promocyjno-informacyjne

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

L.p. Godz.
od - do
Treść/Opis wydarzenia
1. 10.00 - 16.00 Kącik florystyczny
2. 10.00 – 16.00 Cyfrowe quizy wiedzowe o zawodach