WARUNKI UCZESTNICTWA

Czas i miejsce akcji:  Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu, ul. Głogowska 1

  • 6 marca 2020 (piątek), godz. 10.30 – 17.15
  • 7 marca 2020 (sobota), godz. 10.30 – 17.15
  • 8 marca 2020 (niedziela), godz. 10.30 – 12.30
  • godz.13.00 – podsumowanie „Akcji”
Każdy zespół przemierza kilometry na rowerach stacjonarnych w ciągu 15 minut. Kilometry przeliczane są na pieniądze – fundusze na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie.

Warunki przystąpienia do akcji:

  • zgłoszenie 5 osobowych zespołów uczniów z poszczególnych szkół do dnia 27 lutego 2020r. w formularzu [formularz zgłoszeniowy]
  • zgoda na uczestnictwo w „Akcji” podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dostarczona w dniu „Akcji” przez opiekuna grupy [pobierz druk].
  • wygodny i bezpieczny strój
  • przesłanie  na adres dylak@cdn.leszno.pl listy [pobierz listę] zawierającej dane osobowe uczniów oraz kontakt do opiekuna szkolnego.