PROJEKT CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ 2O20

6 marca 2020 (piątek)

Szkolenie dla nauczycieli z podprojektów: KLA, AKW, LP, CMDW, CDEW

MTP, pawilon XV, PCC, poziom 1 (miejsce Kongresu Oświatowego)
Czas: 8h dydaktycznych

L.p. Godz. Moduł programu Wykonawca Miejsce
1. 09.00 - 10.00 rejestracja Biuro Projektu
2. 10.00 - 12.00 Twórczy nauczyciel i kreatywni uczniowie. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych (w ramach Kongresu Oświatowego) Zyta Czechowska, zespół Edukreatywne, Bartosz Chyś, Paweł Biedny, Dawid Łasiński Sala 1.G
3. 12.00 - 12.15 przerwa
4. 12.15 – 14.00 1. Administrowanie grupą projektową.
2. Praca na platformie projektu.
3. Wykład dotyczący praw autorskich w sieci
Kierownik Projektu; Inżynierowie Projektu; Ekspert ds. prawa autorskiego Sala1. A
5. 14.00 - 15.00 przerwa obiadowa
6. 15.00 - 16.30 Wykład: Dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje osobiste? Dr Maciej Dębski, Uniwersytet Gdański i fundacja „Dbam o mój zasięg”. Sala 1.G
7. 16.45 - 17.30 Spotkania z opiekunami naukowymi podprojektów prof. W. Ratajczak, prof. A. Stach; dr A. Piesiak dr hab. S. Paczos, dr M. Menz Sala 1.G 1.1; 1.2+1.3 1.4; 1.6